Hell on Frets

Doprovodné stopy:

Hell-Backing Track

Doporučené lekce:

Hell on Frets

Pro tento lick jsem použil intro z mé skladby Hell On Frets, kterou můžete shlédnout na mém kanále YouTube. Lick je ve třídobém taktu a má šestnáctinovou sazbu. Ke správnému zahrání je nutno využít techniky sweep picking, pomocí které budeme hrát jakoby rozklady akordů vždy po třech notách v jednom směru rozkladu a zpět opět po třech notách, akorát ne stejných. Takže jeden rozklad bude mít tedy šest not. Každý z rozkladů se bude posouvat o strunu níže. Začátek je tedy od první struny a pokračuje postupně až ke struně třetí. Když lick rozdělíme na polovinu, tak první polovina je v C dur a jsou tam rozklady akordů C a F maj 7 a druhá polovina vybočí do tóniny A♭ dur a má rozklady akordů A♭ a D♭maj 7. Rytmicky je to i po modulaci totožné.

Doporučuji cvičit v co nejpomalejším tempu a s použitím správného prstokladu. Po nacvičení do tempa, si můžete lick zahrát s přiloženým backing trackem.

Hodně štěstí a pevné nervy při nácviku přeje Pavel Hanus! :-)