Intervaly I. - Co je to interval a co s ním!

Intervaly I. - Co je to interval a co s ním!

Ahoj,

v této lekci se podíváme na zoubek základnímu stavebnímu kameni hudby, a tím je INTERVAL. Je to vlastně výšková vzdálenost mezi dvěma tóny. Základním tónem intervalů uvedených v tabulce je tónika - první tón ze stupnice. V našem případě tón "c". 
Každý interval má základní název (např. tercie) a jakost (např. malá). Zde jsou uvedeny pouze základní názvy, které byste měli určitě znát k minimální orientaci ve stupnicích a akordech.

Tabulka intervalů - abyste neměli problém s překladem z angličtiny, je zde uveden i název intervalu v anglickém jazyce.

název intervalu název intervalu (anglicky) vzdálenost od 1. tónu ve stupnici příklad ve stupnici C dur intervalová vzdálenost
 prima  prima  = vzdálenosti základního tónu (0 půltónů) c-c
 sekunda malá  minor 2nd (second) (m2)  1 půltón  c-cis, c# 2-
 sekunda  Major 2dn (second) (M2)  2 půltóny nebo 1 tón  c-d
 tercie malá  Minor 3rd (third) (m3)  3 půltóny  c-dis, d# 3-
 tercie (velká)  Major 3rd (third) (M3)  4 půltóny  c-e
 kvarta (čistá)  Perfect fourth (P4)  5 půltónů  c-f
 kvinta zmenšená  Augmented fourth (#4)  6 půltónů  c-fis, f# 5-
 kvinta (čistá)  Perfect fifth (P5)  7 půltónů  c-g
 sexta malá  Minor sixth (m6)  8 půltónů  c-gis, g#  6- 
 sexta velká  Major sixth (M6)  9 půltónů c-a  6 
 septima malá  Minor (flatted) seveth (m7)  10 půltónů  c-ais, a#  7-
 septima velká  Major seventh (M7)  11 půltónů c-h  7 
 oktáva  Octave (8va)  12 půltónů c-c'  8
 nona            14 půltónů c-d'  9
 decima    16 půltónů c-e' 10
 undecima     17 půltónů   c-f'  11 
 duodecima        19 půltónů   c-g'  12
 tercdecima        21 půltónů   c-a'  13

 

Tyto intervaly můžeme snadno využít ke stavbě akordů:

Durový akord je z primy, tercie a kvinty. Akord C dur je tedy složený z C, E, G. Intervalová vzdálenost těchto tónů je tedy 1,3,5.

Mollové akordy jsou podobné jako durové, jen mají tercii sníženou o půl tón. Akord Cmoll bude složen z tónů CD#G. Intervalová vzdálenost těchto tónů je tedy 1,3-,5.

 

 

Přidružené lekce