Základní akordy

Základní akordy

» Tags: Akordy, teorie

Tabulka základních akordů:

Durové akordy

C

D

E

F

G

A

H

Mollové akordy

Cmi

Dmi

Emi

Fmi

Gmi

Ami

Hmi

 

 

 

 

 

  Jak hrát akordy: 

Akord A moll

Na obrázku je znázorněn akord A moll na hmatníku kytary.

Plné tečky, které vidíme na hmatníku kytary, označují stisknuté struny. Tyto struny tedy zmáčkneme na příslušném pražci tak, aby prst stisknul vždy jen tu strunu, na které je tečka znázorněna - nesmí se dotýkat jiných strun, aby je netlumil nebo dokonce nestisknul, pak by akord nezněl správně. 

Prázdné tečky označují struny, které držet nemusíte, ale v akordu zní. Hrajeme tedy přes volnou (nestisknutou) strunu.

Křížek znamená, že v akordu tato struna nezní. Zpravidla přes tuto strunu vůbec nehrajeme, nebo ji tlumíme.

Čísla v tečkách - znázorňují, kterým prstem strunu držíme, viz. obrázek.

1 - ukazováček

2 - prostředníček

3 - prsteníček

4 - malíček

Držení struny - jak už bylo řečeno, struna by se měla držet tak, aby se prst nedotýkal dalších strun, a hlavně tak, aby zněla. Toho docílíme, když ji stiskneme co nejblíže kovového pražce. Má to několik důvodů:
1. budete potřebovat daleko menší sílu, než když ji budete držet dál
2. budou vás méně bolet prsty (obzvláště začátečníky) 

  označení prstů      

Držení několika strun najednou - takzvané barré 
Barré je takový strašák pro všechny začínající kytaristy. Prsty bolí, struny nezní a přesuny do jiných pozic většinou všechny prsty rozhází. :-)
Ale nezoufejte, chce to jen trochu cviku a nebude pro vás problém zahrát jakýkoliv akord. V čem tedy tato technika spočívá? Hlavní trik je v tom, že ukazováček (1) drží všechny struny zmáčknuté tak, aby zněly, zatímco dalšími prsty stiskneme zbylé označené struny, které vytvoří souzvuk akordu. Barré pak může být tzv. velké, kdy ukazováčkem držíme všech 6 strun, nebo malé, kde jich držíme méně. Obojí je znázorněno na obrázcích.

                                                        Akord F dur                                                                                                     Akord C molldržení barré

 Jakmile zvládnete držení barré, dokážete pomocí něj zahrát celou řadu akordů. Asi nejhorší je poprat se s pozicí na prvním pražci "F dur". Pouhým posunutím barré na pozici třetího pražce dostanete akord G dur atd. atd.  Některé punkové kapely si s tímto způsobem držení akordů vystačí. 

Jak správně držet levou ruku, aby se vám lehce přehmatávalo z akordu na akord a dobře to znělo, vám poradí videolekce Tomislava Zvardoně - Držení levé ruky.

  


 

 

 Stavba akordů:

Durový akord se skládá z primy, tercie a kvinty. Akord C dur je tedy složený z C, E, G. Intervalová vzdálenost těchto tónů je tedy 1,3,5.

Mollové akordy jsou podobné jako durové, jen mají tercii sníženou o půl tón. Akord Cmoll bude složen z tónů C, D#, G. Intervalová vzdálenost těchto tónů je tedy 1,3-,5. Mínus u trojky znamená, že je interval snížen, někdy se používá i označení béčkem "b", které jak víme v hudbě vše snižuje.

Pokud můžeme doporučit, prostudujte si detailně nauku o intervalech a naučte se je zpaměti. Jedná se o naprostý základ, který by měl každý muzikant znát. Naukou o intervalech vás provede Tomislav Zvardoň v jeho lekcích INTERVALY, kde najdete i tabulku s názvy intervalů.

 

Durové akordy:

Půltónová šablona: 0 - 4 - 7
Intervalová vzdálenost durového akordu je 1 - 3 - 5

Mollové akordy:

Půltónová šablona: 0 - 3 - 7
Intervalová vzdálenost mollového akordu je 1 - 3b - 5

 

 Durový akord  Tóny akordu    

 Mollový akord

    Tóny akordu  
  Prima   Tercie   Kvinta     Prima  Tercie - malá   Kvinta
 C dur   C    E   G     C moll   C   D#   G
 C# dur   C#   F    G#    C# moll   C#   E   G#
 D dur   D     F#   A     D moll   D   F   A
 D# dur   D#   G   B     D# moll   D#   F#   B
 E dur   E    G#   H     E moll   E   G   H
 F dur   F   A    C     F moll   F   G#   C
 F# dur   F#   B    C#     F# moll   F#   A   C#
 G dur   G   H   D    G moll   G   B   D
 G# dur   G#   C   D#    G# moll   G#   H   D#
 A dur   A   C#   E    A moll   A   C   E
 B dur (A#)   B   D   F    B moll   B   C#   F
 H dur   H   D#   F#    H moll   H   D   F#